Saturday, July 24, 2021

अटल ज्ञानदीप प्रयोगसंच

 महाराष्ट्रात ज्या शाळांना अटल लॅबची ग्रॅंट मिळालेली नाही अशा शाळांसाठी रासबेरी पाय या मायक्रोकॉम्प्युटरच्या साहाय्याने छोटा अटल ज्ञानदीप प्रयोगसंच आम्ही विकसित केला असून त्याची माहिती, ज्ञानदीपचे ग्रापिक ढिझायनर श्री. प्रवीण कोकाटे व हार्डवेअर इंजिनिअर श्री. निशिकांत मानुगडे यांनी खालील व्हिढीओत दिली आहे.

१. अटल ज्ञानदीप प्रयोग संच - रासबेरी पाय - भाग - १


२. अटल ज्ञानदीप प्रयोग संच - रासबेरी पाय - भाग - २


३. अटल ज्ञानदीप प्रयोग संच - - भाग - ३


 


No comments:

Post a Comment