वालचंद कालेज - कै. प्रा. म. वा. जोगळेकर

मी  १९६३-६५ या काळात कराडला एफई, एसई करून  १९६५ मध्ये वालचंद कॉलेजमध्ये बी. ई.च्या वर्गात प्रवेश घेतला. त्यावेळी आम्हाला प्रा. ब्रह्मनाळकर,...

पलूसकर विद्यालयात आकाशकंदील बनविण्याचे प्रशिक्षण

सांगलीतील नवनिर्मिती चळवळीचे समन्वयक वालचंद कॉलेजचे निवृत्त ज्येष्ठ प्राध्यापक भालबा केळकर यांनी पलूसकर विद्यालयात आकाशकंदील बनविण्याची कार...

वालचंद कालेज - कै. प्राचार्य स. द. फाटक सर

एक अलौकिक व्यक्तिमत्व - फाटक सर कै. प्राचार्य स. द. फाटक वालचंद कॉलेजमध्ये शिकत असताना, मला विशेष न कळणार्‍या विषयातले एक तज्ञ व...

वालचंद कॉलेज- माझ्या आठवणीतील काही प्राध्यापक - ३

प्रा. तलाठी प्रा. तलाठी बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन शिकवायचे. ते शांत व मनमिळावू स्वभावाचे होते. त्त्यांनी कॉलेजमध्ये चुना तयार करण्यची भट्टी बा...